Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Ερμηνευτική Προσέγγιση στην Ευχή του Αγίου Εφραίμ: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...»

Στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής στις Αφίδνες Αττικής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου πατέρας Κλήμης Παπαδόπουλος (εκ της Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης παρά τη Φυλή Αττικής), ομιλεί περί της προσευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου:
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου