Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης


Τὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εὑρίσκεται στὰ ὅρια τοῦ ἱστορικοῦ Δήμου Φυλῆς (Χασιᾶς) Ἀττικῆς, στοὺς νοτιοδυτικοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα περίπου 20 χλμ.

Έγραφε ο μακαριστός γέροντας Κυπριανός κτήτορας της Ιεράς Μονης των Αγίων Κυπριανών και Ιουστίνης: 
H Ἱερὰ Ἀνδρῴα Κοινοβιακὴ Μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ἱδρύθηκε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, τὸ ἔτος 1961 στὴν Φυλὴ (πρώην Χασιὰ) Ἀττικῆς, περίπου εἴκοσι χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, στοὺς νοτιοδυτικοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος. Τὸ ἔτος αὐτό, λαϊκὸς ἀκόμη 26 ἐτῶν, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ μου Πατρὸς ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου († 1980), ὁ ὁποῖος διετέλεσε Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου καὶ εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἅγιος καὶ Θαυματουργός, ἀναζητοῦσα ἕναν κατάλληλο τόπο, γιὰ νὰ κτίσω ἕνα ἐκκλησάκι καὶ ἕνα κελλάκι, ὅπου νὰ ἀφιερωθῶ στὸν Κύριόν μας, ἐκπληρώνοντας ἔτσι παλαιὸ τάμα μου στὸν Ἅγιο Κυπριανό.

Τὸ Προσκυνητάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅταν ἔφθασα στὸν ξερότοπο ποὺ εὑρίσκεται τώρα ἡ Ἱερὰ Μονή μας, στὴν θέσι Βραχορουμάνι Φυλῆς, παραδόξως, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε τίποτε, τὸ ὁποῖο νὰ ἑλκύη κάποιον γιὰ ἐγκατάστασι, ἐκαρφώθησαν τὰ πόδια μου στὴν γῆ καὶ ἐπλημμύρισα ἀπὸ ψυχικὴ γαλήνη καὶ οὐράνια ἀγαλλίασι!... Στὸ σημεῖο ἀκριβῶς αὐτὸ σήμερα ὑπάρχει ἕνα ὡραῖο μαρμάρινο Προσκυνητάρι, ὅπου καίει ἀκοίμητο κανδήλι, ἀφιερωμένο στὸ Ἅγιον Πνεῦμα,
μὲ τὴν ἐπιγραφή: «Ὦδε ἐπεφάνη ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς Μονῆς ταύτης». Αὐτὸ βεβαίως ἦταν μία φανερὰ ἔκφρασις τοῦ θείου θελήματος, γιὰ νὰ παραμείνω ἐκεῖ, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ μὲ τὴν μετέπειτα ταχυτάτη ἀνάπτυξι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία ἀπέβη, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Σωτῆρος μας, πραγματικὴ ὄασις καὶ κολυμβήθρα πνευματικῆς ἀναβαπτίσεως ἀναριθμήτων ψυχῶν.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου