Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Πως θα είναι οι Μοναχοί τις έσχατες ημέρες; - Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα, 1927


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου